Hyperledger Indy Blockchain Explorer – Kurulum & Konfigürasyon

Bu yazıda; var olan bir Hyperledger Indy blokzincirindeki kayıt defterlerinin (ledgers) içini görmek ve işlemleri (transactions) izlemek için Web tabanlı browser sunucusunun kurulum ve konfigürasyon adımları anlatılmıştır.

Kurulan Browser, çalışmakta olan herhangi bir Hyperledger Indy blokzinciri platformu ile kullanılabilir.

Kurulum işlemlerinde Indy-Scan projesi baz alınmıştır. Sunucunun bir örneği, Ubuntu 18.04 makinada, BAĞ Indy Blokzincir Test Ağını izlemek için kullanılarak test edilmiştir.

Kurulum Adımları

 1. Öncelikle indy-cli kurulumunu yapmalıyız.
 • sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys CE7709D068DB5E88

Timeout hatası alıyorsanız, 11371 portu izinli değildir. Aşağıdaki kodu yazarak bu durumu çözebilirsiniz.

 • sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys CE7709D068DB5E88
 • sudo add-apt-repository “deb https://repo.sovrin.org/sdk/deb xenial stable”
 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install -y indy-cli

Kurulumu yaptıktan sonra komut satırına

 • indy-cli

yazarak indy komut satırı arayüzüne ulaşıyoruz.

 • pool list

komutu ile pool’larımızı görebiliriz.

2. İzlemek istediğimiz indy ağının ‘pool_genesis_transactions’ dosyasını edinmeniz gerekir. Bu dosyayı kullanarak local’de yeni bir ‘pool create’ edeceğiz. Bu amaçla şu komut yürütülür. (Hala indy-cli komut satırı arayüzündeyiz.):

 • pool create POOL_NAME gen_txn_file=/home/pool_genesis_transactions

Burda ‘POOL_NAME’ yerine istediğiniz bir isim kullanabilirsiniz. ‘gen_txn_file’ değişkenine de ‘pool_genesis_transactions’ dosyanızın bulunduğu absolute path’ı vermelisiniz.

Bu adımı yaptıktan sonra 

 • pool list

komutu ile pool’un doğru bir şekilde oluşturulduğunu kontrol edebiliriz. Bundan sonra indy-cli arayüzüyle bir işimiz kalmadı. ‘exit’ komutuyla çıkabiliriz.

3. Aşağıdaki kodlarla transaction’ları depolayacağımız mongoDB’yi ve npm’i kuruyoruz.

 • sudo apt install -y mongodb
 • sudo apt install npm

MongoDB’nin aktiflik durumunu aşağıdaki kodla kontrol edebiliriz.

 • sudo systemctl status mongodb

4. Buraya kadar her şey doğruysa indyscan uygulamasını indirelim ve devamındaki adımları uygulayalım.

 • git clone https://github.com/b21591223/indyscan.git
 • cd indyscan/indyscan-daemon
 • sudo npm install
 • sudo INDY_NETWORKS=”POOL_NAME” SCAN_MODE=TURBO npm run start

Bu noktada daemon çalışmaya başlayacaktır. Amaç, network node’larıyla bağlantı kurup yeni transaction var mı diye sormaktır. Varsa alıp database’e kaydetmektir. SCAN_MODE parametresi SLOW, MEDIUM, INDYSCAN.IO, FAST, TURBO, FRENZY olabilir. Tarama hızınızın nasıl olmasını istiyorsanız onu yazınız. 

5. Webapp ile mongoDB’den transaction’ları okuyup ekranda kullanıcıya sunacağız. Yeni bir komut satırında aşağıdaki kodları çalıştırıyoruz.

 • cd indyscan/indyscan-webapp
 • sudo npm install
 • sudo INDY_NETWORKS=”POOL_NAME” npm run dev

Artık localhost:8000’den transaction’larınızı izleyebilirsiniz. Anasayfanız aşağıdaki gibi olacaktır.


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir