Blokzincir Sözlüğü (Blockchain Glossary)

Bu yazımda en çok duyulan blokzincir ile ilişkili terimlerin Türkçelerini uzun açıklamalı olmayacak şekilde peyderpey paylaşacağım.


51% Saldırısı
Blokzincir ağında bulunan blok yazma yetisine ve iznine sahip düğümlerin, sahip olduğu işlem kapasitesinin yarısından fazlasına sahip olan düğümlerin “double spend-çifte ödeme” ve “varlık hırsızlığı” gibi kötü niyetli amaçlarını başarmaları için yaptıkları saldırıdır.


Chaincode (Zincir Kodu)
Akıllı sözleşmelerin IBM Hyperledger projesinde kullanılan bir diğer ifade şeklidir. Merkeziyetsiz yapıda koşan program parçalarıdır.


Byzantine Fault Tolerance (Bizanslı Hata Toleransı)
Bir blokzincir ağının Bizanslı General Problemi’ne olan müsamahasıdır.
Bahsi geçen problem, blokzincir ağındaki düğümlerin uzlaşı esnasında başarısız olması veya ihanet etmesi durumlarında bu ağın yine de bu duruma müsamaha gösterip blok yazma ve doğrulama işlemlerini olağan seyrinde devam ettirme yetisidir.


Consensus (Uzlaşı / Oydaşım)
Blokzincir ağındaki düğümlerin blokzincire eklenecek bir bloğun geçerliliği konusunda bir uzlaşıya varmasıdır. Her düğüm aynı düşünceye sahip olmak zorunda değildir. Fakat en nihayetinde çoğunluğun uzlaşısına uymak zorundadırlar.


Double Spend (Çifte Ödeme)
Bir cüzdan hesabının aynı bakiyeyi aynı anda birden farklı sayıda alıcıya göndermeye çalışmasıdır.


Hard Fork (Sert Çatallaşma)
Bir blokzincir ağındaki düğümlerin belirli bir kısmının mevcut uzlaşı yönteminden vazgeçip ondan başka bir yöntem kullanmaya karar verip daha sonraki blokları bu yönteme göre eklemeye devam etmeleridir. Eski kurallar reddedilir. Yeni blokzinciri ağına tabi düğümler artık bu yeni protokole (yönteme, algoritmaya) göre hareket ederler.
Vakit buldukça yenilerini ekleyeceğim.

  • Kerem Ataşen
  • • PhD Student at ITU Computer Engineering Department
    • Research Assisstant at Kirklareli University Software Engineering Department

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir