Blokzincir Grupları

Ad Amaç Adres Kontak Noktası
Ekosistem      
BCTR

Tanııtm

bctr.org BCTR EKosistem Map
       
Lab ve Merkezler      
TÜBİTAK BİLGEM
Blokzincir Araştırma
Laboratuvarı
ARGE    
Bahçeşehir Üniversitesi
BlockchainIST Center
ARGE https://www.blockchainist.org/
blockchainist@rc.bau.edu.tr
Tel: +90-212-4442864
Bora ERDAMAR
Kurucu ve Yönetici
       
Kulüpler      
Bilgi
Blockchain Kulübü
Tanıtım,
Araştırma
  Murat Seyit
İTÜ Blockchain Kulübü Tanıtım,
Araştırma
  Doruk İŞmen
İstanbul Üniversitesi
Blockchain Tech
Tanıtım,
Araştırma
  Furkan Duran
Galatasaray Üniversitesi
Blockchain Kulübü
Tanıtım,
Araştırma
  Buse Cingöz
Koç Üniveristesi
Blockchain Kulübü
Tanıtım,
Araştırma
 

Atakan Zeki

Atılgan

Kocaeli Üniversitesi
Blokzincir Teknolojisi Kulübü
Tanıtım,
Araştırma
Instagram: @koublockchain
Twitter: @koublockchain
Youtube Kanal: Kocaeli University
Blockchain Technology Club
Facebook

Ümit Güven

AKÇAKAYA
koublockchain@gmail.com

Marmara Üniversitesi
Blockchain Kulübü
Tanıtım,
Araştırma
  Çağatay Uslu
YTÜ Mint
Blockchain Kulübü
Tanıtım,
Araştırma
 

Erdoğan Ersin

Keskin

Sabancı Üniversitesi
Blockchain Kulübü
Tanıtım,
Araştırma
 

Ilgaz Ünsal