Teşekkür

BAĞ fikrinin ortaya çıkışından uygulamaya geçişine kadar, sürecin arkasında duran, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sayın Orhan MURATOĞLU’na,
BAĞ Platformunun kurulumu için altyapılarını açan ve kurulum ve işletme dahil her aşamada yardımlarını esirgemeyen TÜBİTAK BİLGEM BTE Yönetimi ve B3LAB Personeline,

BAĞ Sisteminin kurulumunda yardımlarını esirgemeyen Sayın Hakan ATABAŞ, Gebze Teknik Üniversitesi’ne

teşekkürü borç biliriz.