Bilişim Vadisi Blokzincir Kümelenmesi Anketine katılın

Blokzincir farkındalığının artması, potansiyel paydaşların örnek projelerde bir araya getirilerek çözümler geliştirilmesi ve ekosistemin desteklenmesi başlıklarını kapsayan çalışmalar için, TÜBİTAK BİLGEM desteğiyle, Bilişim Vadisi himayesinde Blokzincir Kümelenmesi kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, 22 Aralık 2020 tarihinde Blokzincir e-Çalıştayı gerçekleştirilmiş ve sonuç raporu hazırlanmıştır.
Raporun paylaşılmasını takiben, kümelenme kapsamında yapılacak projelerin netleştirilmesi ve paydaşların birlikte projeler geliştirebileceği bir platform kurulması hedeflenmektedir.
Blokzincir Kümelenmesi faaliyeti içerisinde gerçekleştirilebilecek projeleri belirlemek ve isteklilerle beraber bu projeleri hayata geçirebilmek için bir anket hazırlandı.
Taner Dursun

taner.dursun

https://www.linkedin.com/in/taner-dursun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir